Søknad om barnehageplass 2022/2023

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen og opptak til barnehagen. Husk å lese barnehagens vedtekter for å se hvordan vi prioriterer ved opptak.