Nyheter

  • Søknad om barnehageplass 2021/2022

    Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen og opptak til barnehagen. Husk å lese barnehagens vedtekter for å se hvordan vi prioriterer ved opptak.

    12.01.2021 11.35
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Dagsrytme og ukens fastopplegg

Vi i Malmøya barnehage er opptatt at barna skal oppleve trygghet og trivsel, og derfor mener vi at rutiner er viktige. Slik forløper dagen hos oss: