Nyheter

  • Søknad om barnehageplass 2024

    Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen og opptak til barnehagen. Husk å lese barnehagens vedtekter for å se hvordan vi prioriterer ved opptak.

    12.01.2021 12.07
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Dagsrytmen

I Malmøya barnehage er vi opptatt av at barna skal oppleve trygghet og trivsel, og vi legger derfor opp til en forutsigbar dagsrytme:

Laster..