Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Dagsrytmen

I Malmøya barnehage er vi opptatt av at barna skal oppleve trygghet og trivsel, og vi legger derfor opp til en forutsigbar dagsrytme:

Laster..