Skogen

Skogen ligger rett på utsiden av gjerdet til barnehagen.