Foreldrebetaling

Prisen for barnehageplass er nå kroner 3.000.- på måned.
Matpenger kommer i tillegg til dette på kroner 420.- per barn per måned.

Malmøya barnehage forholder seg til alle typer moderasjonsordninger som gjelder i private og kommunale barnehager.