Priser og betaling

Prisen for barnehageplass er per nå 3135.-.
Matpenger og reisepenger kommer i tillegg på kroner 305.- og 50.-

Malmøya barnehage forholder seg til alle typer moderasjonsordninger som gjelder i private og kommunale barnehager.