/>

Foreldrebetaling

Prisen for barnehageplass er nå kroner 3.050.- på måned.
Matpenger kommer i tillegg til dette på kroner 305.- per barn per måned.

Malmøya barnehage forholder seg til alle typer moderasjonsordninger som gjelder i private og kommunale barnehager.