Priser og betaling

Prisen for barnehageplass er per nå kroner 3.230.-.
Matpenger kommer i tillegg til dette på kroner 305.- per barn per måned.

Malmøya barnehage forholder seg til alle typer moderasjonsordninger som gjelder i private og kommunale barnehager.