Dagsrytme og ukens fastopplegg

Vi i Malmøya barnehage er opptatt at barna skal oppleve trygghet og trivsel, og derfor mener vi at rutiner er viktige. Slik forløper dagen hos oss:

07.30 Barnehagen åpner

07.35 - 09:00 Frokost for de som øsnker det, ellers legges det til rette for rolig lek / frilek.

10.00 Samlingstund

10:15 - 11:20 Lek og lekegrupper eller planlagte aktiviteter og grupper

11.30 Lunsj

12:15 - 14.30 Frilek eller planlagte aktiviteter. Er været fint og temperaturen bra blir vi ute hele ettermiddagen og frem til barna blir hentet.

14.30 - 15.00 Ettermiddagsmåltid: frukt/knekkebrød

15.00 - 16.35 Frilek

16.30 Alle må være ute/hentet, ansattene låser barnehagen.

Vi synes det er viktig at barn får mye frisk luft og fysiske utfordringer. Hver uke er vi på tur ut av barnehagen med en målsetting om at barna skal få gode naturopplevelser.

Alle barna i barnehagen gleder seg til å gå på gymmen. En gang annenhver uke disponerer vi tid i gymsalen på Roklubben på Malmøya. Der får barna hoppe, klatre, springe, rulle og blir del av andre morsomme og varierte aktiviteter gjennom lek og rett veiledning. (Tilbudet er satt på vent i koronatiden)