Dagsrytmen

I Malmøya barnehage er vi opptatt av at barna skal oppleve trygghet og trivsel, og vi legger derfor opp til en forutsigbar dagsrytme:

07:30 Barnehagen åpner

07:30 - 08:30 Frokost for de som øsnker det, ellers legges det til rette for rolig lek / frilek.

08:30 - 10:00 Språkgruppe / Lekegruppe / Frilek

10:00 Samlingstund

10:00 - 11:15 Planlagt pedagogisk aktivitet / lek / aktiviteter

11:30 Lunsj

12:15 - 13:30 Frilek eller planlagte aktiviteter. Er været fint og temperaturen bra blir vi ute hele ettermiddagen og frem til barna blir hentet.

13:30 - 14:00 Hvilestund

14:00 Fruktmåltid

15:00 - 16:30 Frilek ute/ inne

16:30 Alle må være ute/hentet, personalet låser barnehagen.

Vi synes det er viktig at barn får mye frisk luft og fysiske utfordringer. Hver uke er vi på tur ut av barnehagen med en målsetting om at barna skal få gode naturopplevelser.