Barnegrupper

Barnehagen er godkjent for inntil 24 plasser i alderen 1-6 år.

Gruppene våre er fordelt slik:

Hakkespettene 1-2 år
Jordbærbarna 3år
Tigerbarna 4 år
Førskolebarna 5-6 år.

Målet med de aldersinndelt gruppene er at barna skal danne vennskap til barn på samme alder. Dette kan både gjøre barnehagedagen mer spennende og på sikt gjøre den kommende skolestarten mykere.

Opplegget på gruppene tilpasses aldersnivå. Vi holder felles samlinger for at barna skal lære fra hverandre, de skal føle seg trygge og lære å samhandle i et fellesskap.

Førskolebarna følger skoleforberendende opplegg to ganger i uken, en dag hvor vi jobber med oppgaver og en dag hvor vi jobber mer med samspill og vennskap. Dennis implimenterer fysisk aktivitet og kreativ oppgaveløsning som en del av arbeidsmetoden.