Gruppeinndeling

Barnehagen er godkjent for inntil 24 plasser i alderen 1-6 år.

Gruppene våre er fordelt slik:

Humlene 1-2 år
Kløverbarna 3 år
Fiolbarna 4 år
Solsikkebarna 5-6 år.

Store deler av dagen er vi fordelt avdelingsvis 1-2 år (Humlene) og 3-6 år (Blomsterhagen). Vi har også i løpet av uken aldersinndelte grupper med aktiviteter og mål som passer barnas behov ut i fra alder. Dette kan både gjøre barnehagedagen mer spennende og på sikt gjøre den kommende skolestarten mykere.