Gruppeinndeling

Barnehagen er godkjent for inntil 24 plasser i alderen 1-6 år.

Gruppene våre er fordelt slik:

Hakkespettene 1-2 år
Jordbærbarna 3 år
Tigerbarna 4 år
Førskolebarna 5-6 år.

Store deler av dagen er vi fordelt avdelingsvis 1-2 år og 3-6 år. Vi har også i løpet av uken aldersinndelte grupper med aktiviteter og mål som passer barnas behov ut i fra alder. Dette kan både gjøre barnehagedagen mer spennende og på sikt gjøre den kommende skolestarten mykere.