Vedtekter for Malmøya barnehage og Husmorlag rev. 2022

Nå ligger vedtekter for Malmøya barnehage og Husmorlag ute på nettsiden.