Vedtekter for Malmøya barnehage og Husmorlag 2022

Nå ligger vedtekter for Malmøya barnehage og Husmorlag ute på nettsiden.